süt izni

yanılmıyorsam 2016'dan sonra mevzuata eklenmiş bir izin türüdür. haklarımızı takip edelim, yeni neler var duyuralım ki sonra mağdur olmayalım.
şöyleymiş;

"çalışan kadınlara verilen süt izni 4a ssk ve 4c emekli sandığı için aynı değildir;

4a ssk kapsamında çalışan kadınların doğum sonrası analık izin süresinin bitiminden itibaren başlamak üzere çocukları 1 yaşını tamamlayana kadar günde 1,5 saat süt izni yani emzirme hakları bulunmaktadır.
4c emekli sandığı kapsamında çalışan kadın memurların ise doğum sonrası analık izin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ay günde 3 saat, ikinci 6 ay ise günde 1,5 saat süt izni yani emzirme hakları bulunmaktadır."
Benzer Konular