X

hamilelik anne beynini değişime uğratıyor

 • universitat autonoma de barcelona araştırmacıları ve imim tarafından yürütülen bir çalışma, gebeliğin annenin beyin yapısında, çocuğu koruma ve etkileşim kabiliyetini geliştirme ile ilgili olarak, uzun süren değişikliklere neden olduğunu açıklayan bir araştırma yürüttüler ve bu araştırma nature neuroscience'de yayınlandı.
  hamilelik, radikal hormon dalgalanmaları ve biyolojik uyarlamaları içerir, ancak beyindeki etkiler halen tam olarak bilinmemektedir. bu çalışmada bir grup araştırmacı, ilk hamilelik öncesi ve sonrası kadın beyin yapısını karşılaştırdı. bu, gebeliğin, doğum sonrası en az iki yıl boyunca - bir kadının beyninin morfolojisinde uzun süren değişiklikleri içerdiğini göstermek için yapılan ilk araştırmadır.

  bilim adamları, manyetik rezonans görüntüleme kullanarak, ilk gebelik yaşayan kadınların beyinlerinin toplumsal bilişle ilişkili bölgelerdeki gri cevherde belirgin azalmalar olduğunu gösteren bulgulara ulaştılar.

  araştırmacılar, bu tür değişikliklerin annelik ortamına yönelik işlevsel uzmanlaşmanın uyarlanabilir bir süreçle uyumlu olduğuna inanıyorlar. elseline hoekzema, "bu değişiklikler, en azından kısmen, sinaptik budama mekanizmalarını yansıtabilir; zayıf sinapsların daha verimli ve uzmanlaşmış sinir ağlarına yol açarak ortadan kaldırıldığı ergenlik döneminde de gerçekleşir" diyor makalede. öteki yazar erika barba'ya göre, "bu değişiklikler, annelik zorluklarını yönetmek için gerekli işlevlerle ilişkili beyin alanlarını ilgilendiriyor".

  aslında araştırmacılar, gri cevher azalmalarına sahip alanların beyin bölgeleriyle örtüştüğünü, annenin kendi bebeklerinin görüntülerini izlediği işlevsel bir beyin görüntüleme oturumu sırasında aktive olduklarını bulmuşlardır.

  òscar vilarroya ve susanna carmona tarafından yapılan araştırmanın sonuçları, medial frontal ve posterior korteks çizgisinde gri cevher hacminde ve başta gebe kadınlarda prefrontal ve temporal korteksin spesifik bölümlerinde simetrik bir azalmayı gösterdi. susanna carmona, "bu alanlar, toplumsal biliş ve kendi odaklı işleme süreçleriyle ilişkili bir ağ ile büyük oranda karşılık geliyor" dedi.

  çalışmanın analizleri, beyin yapısındaki değişikliklere bağlı olarak herhangi bir kadının hamile olup olmadığı konusunu büyük bir güvenilirlikle belirleyebilmektedir. annenin doğum sonrası dönemdeki bebeğe bağlanmasını bu beyin değişikliklerine dayanarak önceden bile tahmin edebiliyorlardı.

  çalışmada, doğurganlık tedavisi görmüş kadınların ve doğal olarak gebe kalan kadınların varyasyonlarını göz önüne almış ve gri cevherdeki azalma her iki grupta da hemen hemen aynı olarak bulunmuş.

  araştırmada, "yenidoğanın duygusal durumunun belirlenmesi, çocuğun ihtiyaçları gibi anneliğe yönelik alanların hamilelik ile birlikte temel değişime uğradığı ortaya konmaktadır"
 • hatta şu resimde de, hamileliği takiben beyinde meydana gelen değişiklikleri renklere göstermişler. harika bir makale :)


  hamilelikte beyin fonksiyonları
  hamilelikte beyin fonksiyonları

  mom2be