Kullanıcı Sözleşmesi

Genel Esaslar

1. Bebek Sözlük, tüm internet kullanıcılarının katılımına açık olup, üyelerin deneyim, bilgi, düşünce ve duygularını belli başlıklar altında ifade ettikleri bir internet topluluğudur.

2. Bebek Sözlük, üyelerinin (yazarlarının) oluşturduğu derleme bir eserdir.

3. Bebek Sözlük'ün hedefi, annelerin, babaların ve anne-baba adaylarının hamilelik öncesi, hamilelik esnası, doğum, doğum sonrası ve bebek büyütme süresince edindiği tecrübe ve bilgilerini paylaştığı, bu konulardaki kaliteli ve kolay ulaşılabilinen içeriklerin bulunduğu sosyal ansiklopedik tarzda bir derleme eser olmaktır.

4. Bebek Sözlük'teki tüm içerikler, yazarların kendi fikir ve tecrübeleri olup, yetkin bir uzman veya doktor görüşü değildir. anne & baba ve bebek sağlığını ilgilendiren tüm konular, her zaman ilgili doktorlara danışılmalıdır.

Üyelik

1. Bebek Sözlük üyeliği (yazarlığı) 18 yaşından büyük tüm internet kullanıcılarına açıktır. yazar hesabı kişiye özeldir ve başkasına devredilemez. Bebek Sözlük yazarlarından diğer yazarlara ve okuyuculara saygılı olmaları, kaliteli ve doğru içerik sağlamaları, yanıltıcı veya reklam amaçlı paylaşımlarda bulunmamaları beklenir.

2. üyeliği sonlandırma hakkı yalnızca moderatörlere ve kullanıcının kendisine aittir. Bebek Sözlük kurallarına aykırı içerik üretmekte ısrarcılık ve/veya diğer yazarların kişilik haklarına saldırı, üyeliğin sonlandırılması sebepleridir.

3. her gerçek kişinin yalnızca tek bir yazar hesabı olması beklenir. birden fazla yazar hesabı olan kullanıcıların tüm yazarlıkları sonlandırılabilir.

4. yazarların girdiği içeriklerin "İçerik Kuralları" bölümünde belirtilmiş olan kurallara uygun olması zorunludur.

İçerik Kurallari

1. Bebek Sözlük'teki içerikler, başlıklar altında organize olmuş, altında bulunduğu başlığı açıklayan, örnekleyen gönderilerdir.

2. yazarların ekleyecekleri içerikler, altında bulundukları başlığın ihtiva ettiği anlam ile ilgili olmak kaydı ile; bu başlığı tanımlamalı, örneklendirmeli, yorumlamalı, soru şeklinde bir başlıkta ise başlığı cevaplamalıdır.

3. belli bir süre aynı başlık altında veya birden fazla başlık altında birbirini tekrarlayan, anlamsız giriler yazmak yasaktır.

4. üçüncü şahıs ve kurumların her türlü hukuki haklarını zedeleyebilecek giriler, kişisel iletişimin izinsiz ifşası, nefret suçu, paylaşılması yasal olmayan link ve içerikler, telif haklarını ihlal edebilecek içerik ve diğer türkiye cumhuriyeti yasalarına aykırılık oluşturabilecek giriler, pornografik içerik taşıyan görsel ve videolar yasaktır.

5. kurallara aykırılık içeren giriler moderatörler tarafından re'sen veya şikayet üzerine silinebilirler.

6. önceki maddelerde sayılan kurallara aykırılık taşıyan giriler yayından kaldırılarak yazarına haber verilecek ve yazarın ilgili hataları düzelterek giriyi tekrar yayınlamasına yönelik imkanlar sağlanacaktır.

7. önceki maddelerde sayılan kurallara aykırılık taşımayan ancak bakınız hatası, silinen girilere referans içeren veya buna benzer teknik sorunlara sahip giriler silinmez ve bunların hatalarının giderilmesi için gereken imkanlar sağlanarak bu gibi girilerin topluluğa geri kazandırılmasına çaba gösterilir. başlık-giri uyumsuzluğu gibi küçük değişikliklerle kurallara uyumlu hale getirilebilecek giriler de bu uygulamaya dahildir.
Bu sayfa tarihinde oluşturuldu.