X

apgar skoru Nasıl Hesaplanır? Kriterleri Nelerdir?


 • Apgar skoru



  Apgar skoru nedir, nasıl hesaplanır ve kriterleri nelerdir gibi kafanıza takılan her sorunun yanıtını bu detaylı rehberde bulabilirsiniz.

  Apgar skorlaması, belli kriterler çerçevesinde yeni doğmuş bebeğin doğumdan hemen sonraki klinik durumunu gösterir.


  Apgar Skoru Nedir?



  Apgar skoru nedir?



  Dr Virginia Apgar tarafından 1957 yılında ortaya koyulmuş ve sonraları kendisinin soy ismiyle anılmış bir skorlama sistemidir. Yenidoğan bebeğin durumunu belirleyen objektif bir değerlendirme yöntemidir.


  Tarihçe

  Dr. Virginia Apgar 1952’de 1. dakikada yenidoğan bebeğin klinik durumunu değerlendirmek ve solunumun gerçekleşmesi için için acil girişim gerekliliğini belirlemek amacıyla bir skorlama sistemi geliştirmiştir. Daha çok sayıda hastayı inceleyen ikinci çalışma 1958’de yayınlanmıştır. Apgar skorlama sistemi doğumdan hemen sonra yenidoğanın standart bir şekilde değerlendirmesine olanak sağlamıştır.



  Apgar Skoru Kriterleri



  Apgar Skoru her biri 0, 1 ve 2 puan alabilen 5 bileşenden oluşur.

  Apgar skoru kriterleri şunlardır:

  1. Renk.
  2. Kalp Hızı.
  3. Refleksler.
  4. Kas Tonusu.
  5. Solunum.


  Apgar Skoru Nasıl Hesaplanır?



  apgar değerlendirmesi
  apgar değerlendirmesi



  Apgar Skoru hesaplaması, yukarıda açıklanan bu 5 kritere puan verilerek yapılır.

  Apgar Skoru Puanlanması

  Apgar Puanı 0

  Bebeğin solunumu ve kalp atımının olmaması, renginin soluk veya siyanotik, tonusunun gevşek olması ve sondanın buruna sokulması ile verilen uyarıya cevap vermemesi 0 olarak puanlanır.


  Apgar Puanı 1

  Düzensiz soluma veya zayıf ağlama, 100/dakika altındaki kalp atım hızı, mukozalarda olmayan hafif siyanoz veya akrosiyanoz, tonusun ekstremitelerde hafif fleksiyon şeklinde olması ve uyarıya cavabın sadece yüz buruşturma şeklinde olması 1


  Apgar Puanı 2

  Solunumun iyi olması, aktif ağlama, dakikada 100’ün üstünde kalp atım hızı, cildin pembe, tonusunun iyi (aktif, hareketli bir bebek) olması ve uyarıya ağlayarak, öksürerek veya hapşırarak cevap vermesi 2 olarak puanlanır.


  Sonuçta bu 5 kriterin puanları toplanarak bebeğin Apgar puanlaması bulunur.

  Apgar Skoru Ne Zaman Hesaplanır?



  Apgar hesaplaması yapılırken, doğumdan sonra tüm bebeklerde 1. ve 5. dakikada, 7’den düşük puanı olan bebeklerde ise 20 dakikaya kadar her 5 dakikada bir olarak hesap edilir.



  • Apgar skoru 5. dakikada 7’nin üzerinde olan bebekler anne yanına verilebilir, 7 ve altında olanlar izleme alınır, 10., 15. ve 20. dakikalarda da Apgar skoru değerlendirilmeesi yapılır, skorlar yenidoğan doğum dosyasına kaydedilir.