Pediatri Nedir? Pediatrik Ne Demek?Pediatri; doğumdan 18 yaşına kadar bebeklerin, çocukların ve ergenlerin sağlık ve tıbbi bakımıyla ilgilenen tıp dalıdır.


Pediatri Ne Demek?


Pediatri kelimesi “çocukların şifacısı” anlamına gelir; iki Yunanca kelimeden türetilmiştir: (pais = çocuk) ve (iatros = doktor veya şifacı).

Pediatri, sadece 19. yüzyılın ortalarında gelişen nispeten yeni bir tıbbi uzmanlık alanıdır. Abraham Jacobi (1830–1919) pediatrinin babası olarak bilinir.

Pediatrik Nedir?Pediatrik kelimesi 0-18 yaş arasındaki, bebeklerin, çocukların veya ergenlerin hastalıkları ile ilgili olan demektir. Örneğin Dolven pediatrik şurup, Pedifen pediatrik şurup adında olduğu gibi pediatrik şurup ifadesi şurubun özellikle çocukların hastalıklarında kullanıldığını ifade etmektedir.

Pediatrist Nedir?Pediatrist Nedir?


Pediatri uzmanı yani Pediatrist; kısaca 0 - 18 yaş aralığındaki bebek, çocuk veya ergenlerin hastalıklarını teşhis eden ve de fiziksel gelişimlerini inceleyen çocuk doktorudur diyebiliriz.

Pediatristler sadece akut veya kronik olarak hasta olan çocuklara tıbbi bakım sağlamakla kalmazlar, aynı zamanda sağlıklı çocuklar için koruyucu sağlık hizmetleri de sağlayan doktorlardır. Çocukların gelişiminin her aşamasında; hem hastalıkta hem de sağlıkta fiziksel, zihinsel ve duygusal refahını gözetirler.
Benzer Konular